Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging

Als het gaat om kwaliteit en voedselveiligheid zijn we bij Epos niet gauw tevreden. We hanteren zeer strenge eisen en hebben een proactief beleid ten aanzien van discutabele grondstoffen. 

Kwaliteit en voedselveiligheid

Kwaliteit en voedselveiligheid

We beslissen zelf of we bepaalde grondstoffen in huis willen hebben. Als dat niet het geval is, dan overleggen met onze klanten en komen samen met hen tot een oplossing. Het voldoen aan wetgeving en regels alléén is geen garantie voor succes. De meerwaarde van Epos zit juist in dat gezamenlijk overleg, het meedenken met onze klanten en het snel reageren.

Bij Epos borgen we kwaliteit en voedselveiligheid op verschillende niveaus binnen de organisatie. Je vindt het terug in onze basisvoorwaarden, algemene procedures en specifieke beheersmaatregelen. Een mooi voorbeeld van dat laatste is ons pand dat aan de strengste eisen voldoet. Maar denk ook aan opleiding en metaaldetectie. 
 

Inkoop en ingangscontrole

Inkoop en ingangscontrole

Belangrijk is ook de inkoop en ingangscontrole van grondstoffen. De kwaliteit van onze grondstoffen bepaalt voor een groot deel de kwaliteit en constantheid van onze eindproducten. Daarom kopen we voornamelijk hoogwaardige, enkelvoudige grondstoffen in met een laag kiemgetal. Door bewust gebruik te maken van grondstoffen met zo min mogelijk allergenen en E-nummers, kun je bovendien je specificaties beter opbouwen. De product- specificaties van Epos worden via een geautomatiseerd specificatieprogramma verwerkt. Ze bevatten informatie over onder meer voedingswaarden, allergenen, houdbaarheid en de herkomst van de grondstoffen. Doordat we bij Epos werken met een breed assortiment aan grondstoffen is het bouwen aan een vertrouwensrelatie met onze leveranciers van groot belang.

Continu verbeteren

Continu verbeteren

Kwaliteitsdenken heeft alles te maken met jezelf continu verbeteren. Jezelf als organisatie steeds maar weer af te vragen of iets beter of anders kan. Bij onze kwaliteitsafdeling vertaalt zich dat onder meer in het ‘fine tunen’ van het geïmplementeerde kwaliteitszorgsysteem. Door het uitvoeren van validatie, verificatie en (interne) audits houd je jezelf scherp en verkrijg je meer inzicht in mogelijke verbeterpunten. Hierdoor kun je realiseren dat kwaliteit niet iets is van een aparte afdeling, maar van alle afdelingen samen. Het systeem is daarbij altijd een hulpmiddel: de mens bepaalt of het een succes wordt of niet. 

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling

Constante kwaliteit en beheersing van voedselveiligheid heeft natuurlijk ook te maken met de kwaliteit van onze mensen. Het uitbreiden en behouden van kennis is voor Epos van grote waarde. Op alle werkgebieden en binnen alle afdelingen is veel aandacht voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Op die manier zijn wij in staat om ons kwaliteitsniveau steeds verder op te voeren. Wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat al onze medewerkers een goede gesprekspartner zijn voor zowel grote als kleine klanten. Medewerkers waarderen de grote mate van zelfstandigheid en de ontplooiingsmogelijkheden binnen Epos. De betrokkenheid en inzet neemt alleen maar verder toe en dit levert legio voordelen op voor de klant.

Doorvragen tot de bron

Doorvragen tot de bron

Bij Epos vinden we dat een goede kwaliteitsmanager altijd zijn intuïtie en gezond verstand moet gebruiken. Het is onze ervaring dat je nooit zomaar iets aan moet nemen, maar altijd door moet vragen tot aan de informatiebron. We bedoelen niet dat mensen bewust verkeerde informatie verstrekken, maar vaak hebben ze niet voldoende kennis van de materie. Werken met verouderde wetgeving waardoor men de verkeerde normen hanteert, is hiervan een goed voorbeeld. Hierdoor kunnen productspecificaties inhoudelijk niet correct zijn. In de ingrediëntendeclaratie staan dan allergene ingrediënten vermeld die op de allergenenlijst niet zijn terug te vinden of andersom. Zelf nadenken en doorvragen zijn voor een kwaliteitsmanager belangrijke tools.  

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief